Vijesti

 • Promocija doktora znanosti

  U sklopu 51. Diesa Academicusa u petak, 24. svibnja 2024. na sveučilišnom je Kampusu održana 92. po redu svečana promocija doktora i doktorica znanosti. Rektorica Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija promovirala je 78 doktora i doktorica znanosti među kojima su i 3 doktora znanosti s Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija, Laboratorija za primjenu informacijskih tehnologija u...
 • Sudjelovanje na konferenciji MIPRO 2024

  Izv. prof. dr. sc. Martina Holenko Dlab, dr. sc. Gordan Đurović i doktorand Ivan Tudor sudjelovali su na konferenciji MIPRO 2024 koja je održana od 20. do 24. svibnja u Opatiji. Ivan Tudor prezentirao je rad “Learner Personas in Technology-Enhanced Learning” napisan u okviru UNIRI potpore “Podrška personaliziranom učenju u STEM području temeljena na obrazovnim personama i preporukama” u koautorstvu s...
 • Sudjelovanje na konferenciji ATINER Edu 2024

  Prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić i izv. prof. dr. sc. Martina Holenko Dlab sudjelovale su na međunarodnoj konferenciji ATINER Edu u organizaciji Athens Institute for Education and Research od 20. do 23. svibnja u Ateni, Grčka. Predstavile su rad “Enhancing Remote Work Competencies in Croatia: Findings from VirtualEdu Project”.
 • Predavanje na ŽSV-u učitelja informatike u osnovnim školama

  Dana 24. travnja 2024. izv. prof. dr. sc. Martina Holenko Dlab održala je prezentaciju na Županijskom stručnom vijeću za učitelje informatike Primorsko-goranske županije na temu Koncepti praga u nastavi informatike. Sudionici su upoznati s karakteristikama i primjerima koncepata praga u nastavi informatike. Radi se o zahtjevnim konceptima koje učenici moraju savladati kako bi napredovali u učenju složenijih tema te je...
 • Radionice na Otvorenom danu

  Tijekom Otvorenog dana 23. travnja 2024. godine koji se tradicionalno održava u tjednu Festivala znanosti, izv. prof. dr. sc. Martina Holenko Dlab je organizirala nekoliko radionica zajedničkog naziva „Učenje programiranja izradom interaktivnih prezentacija i igara“ na kojima su sudjelovali učenici OŠ Trsat, OŠ Vežica i OŠ Turnić sa svojim učiteljicama. U izvođenju radionica kojima je cilj bio razvoj vještina programiranja i...
 • Obranjena doktorska disertacija

  U petak, 12. travnja 2024. godine, doktorand mr. sc. Gordan Đurović  obranio je svoju doktorsku disertaciju pod naslovom „Model vrednovanja ishoda učenja u STEM području zasnovan na principima obrazovnih sustava preporučivanja“ (Model of Learning Outcomes Evaluation in STEM Based on the Principles of Educational Recommender Systems), izrađenu pod mentorstvom prof. dr. sc. Nataše Hoić-Božić i komentorstvom izv. prof. dr. sc....
 • U Mariboru održan partnerski sastanak projekta VirtualEdu

  Treći po redu partnerski sastanak projekta VirtualEdu kojemu je cilj uspostaviti sustav usavršavanja i certificiranja polaznika za edukaciju i rad na daljinu održan je 22. i 23. ožujka 2024. u Mariboru (Slovenija). Na sastanku je dan pregled do sada ostvarnih rezultata, a to su kartica vještina potrebnih za poučavanje i rad na daljinu, metodologija edukacije i kurikulumi tečajeva te priručnik za trenere. Voditeljica...
 • Sudjelovanje u obilježavanju Pi dana kroz igru

  Izv. prof. dr. sc. Martina Holenko Dlab sudjelovala je u aktivnostima u okviru projekta SciMaG povodom obilježavanja Međunarodnog dana matematike i Pi dana u OŠ Sv. Matej Viškovo. Međunarodni dan matematike obilježava se diljem svijeta svake godine 14. ožujka. Taj je datum odabran jer se već u mnogim zemljama obilježavao kao Pi dan. Pi je beskonačan neperiodičan decimalni broj koji približno...
 • Sudjelovanje na Danima e-učenja na Sveučilištu u Rijeci

  I ove su godine članovi EduLab-a aktivno sudjelovali na Danima e-učenja na Sveučilištu u Rijeci 29. veljače 2024. Tema ovogodišnjeg skupa je bila primjena virtualne i proširene stvarnosti u visokoškolskoj nastavi. Vanjski član laboratorija prof. dr. Ivica Botički s Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu održao je pozvano predavanje „Tehnološke inovacije i obrazovanje? Generativna umjetna inteligencija i virtualna stvarnost za...
 • Sudjelovanje u aktivnostima projekta SciMaG u Sloveniji

  Izv. prof dr. sc. Martina Holenko Dlab je sudjelovala na drugom projektnom sastanku projekta SciMaG i aktivnostima učenja i poučavanja i edukacija od 5. do 7. veljače 2024. Tema aktivnosti učenja i poučavanja bila je Koncepti praga. Održane su prezentacije kako bi se sudionici upoznali s pojmom koncept praga i važnošću tih koncepata za različita područja uključujući i informatiku. Nakon...
 • Radionica o vrednovanju u online okruženju na Ekonomskom fakultetu

  Izv. prof. dr. sc. Martina Holenko Dlab održala je radionicu pod nazivom „Vrednovanje ishoda učenja u online okruženju“ za nastavnike Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Na radionici su prezentirane metode za provođenje vrednovanja ishoda učenja u online okruženju, primjeri aktivnosti vrednovanja u online okruženju te dane smjernice polaznicima za osmišljavanje vlastitih aktivnosti i kriterija vrednovanja. Radionica je održana 29. siječnja 2024....
 • Obranjena doktorska disertacija

  U petak, 15. prosinca 2023. godine, asistent i doktorand Kristian Stančin uspješno je obranio svoju doktorsku disertaciju pod naslovom "Sustav za predlaganje digitalnih obrazovnih igara kao potpora planiranju odgojno-obrazovnih aktivnosti učenika s intelektualnim teškoćama", izrađenu pod mentorstvom prof. dr. sc. Nataše Hoić-Božić s Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija, UNIRI i komentorstvom prof. dr. sc. Sanje Skočić Mihić s Učiteljskog fakulteta,...
 • Sudjelovanje u aktivnostima projekta SciMaG

  Doc. dr. sc. Martina Holenko Dlab sudjelovala je na prvom projektnom sastanku Erasmus+ projekta SciMaG – Science&Math u koji je uključena kao suradnica. Projekt koji je započeo 1. rujna 2023. godine i trajat će do 31. kolovoza 2026. koordinira izv. prof. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković s Fakulteta za matematiku Sveučilišta u Rijeci. Glavni cilj projekta SciMaG – Science&Math je osmisliti...
 • Predavanje o igrifikaciji nastavnicima informatike u gimnazijama i u strukovnim školama PGŽ

  Doktorandica Ana Vrcelj, prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić te doc. dr. sc. Martina Holenko Dlab prezentirale su mogućnosti primjene igrifikacije u srednjim školama na Županijskom stručnom vijeću nastavnika informatike u gimnazijama i u strukovnim školama Primorsko-goranske županije. Tijekom predavanja "Primjena igrifikacije u srednjim školama" predstavile su ovaj inovativni pristup te alate kojima je igrifikaciju moguće primijeniti u nastavi, a zatim i...
 • Sudjelovanje na IEEE LWMOOCS 2023 konferenciji

  Prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić sudjelovala je na 9th IEEE Learning with Massive Open Online Courses 2023 - IEEE LWMOOCS 2023 konferenciji koja se od 11. do 13. listopada održavala na MIT, Cambridge, USA. Prezentirala je rad „Experiences With the Integration of MOOCs Into Online Courses Through E-Tivity“ izrađen u koautorstvu s doc. dr. sc. Martinom Holenko Dlab.
 • Predavanje na AZOO stručnom skupu

  Na međužupanijskom stručnom skupu „Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita za učitelje/nastavnike pripravnike informatike/računalstva osnovnih i srednjih škola i učitelje tehničke kulture osnovnih škola Primorsko-goranske, Ličko-senjske, Zadarske i Istarske županije“ održanom 29. rujna 2023. na FIDIT-u u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić i doc. dr. sc. Martina Holenko Dlab održale su predavanje „Stručni ispit za...
 • Održan partnerski sastanak Erasmus+ projekta VirtualEdu

  Partnerski sastanak projekta VirtualEdu održan je 8. i 9. rujna 2023. u Kremsu na Dunavu (Austrija). Cilj projekta VirtualEdu je uspostaviti sustav usavršavanja i certificiranja polaznika za edukaciju i rad na daljinu. Na partnerskom sastanku dan je pregled trenutačnog stanja i napretka projektnih aktivnosti te su raspravljene uloge i zadaci. Voditeljica projektnog tima s Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija doc. dr. sc....
 • Sudjelovanje na DAAD 2023 radionici

  Prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić održala je prezentaciju „Potentials of COVID-19 crisis for e-learning – Experiences at the University of Rijeka“ na DAAD 2023 radionici "The impact of pandemic years to informatics education: review and next steps“ održanoj u Skadru, Albanija od 3. do 9. rujna 2023. godine.
 • Sudjelovanje na ŽSV edukacijskih rehabilitatora PGŽ

  Dana 29.8.2023. godine doktorand Kristian Stančin predstavio je u Centru za odgoj i obrazovanje Rijeka svoj prototip sustava za predlaganje digitalnih obrazovnih igara za učenike s intelektualnim teškoćama kojeg izrađuje u sklopu doktorske disertacije na Županijskom stručnom vijeću edukacijskih rehabilitatora – učitelja osnovnih škola Primorsko-goranske županije.
 • Sudjelovanje na konferenciji Centra za obrazovanje nastavnika FFZG

  Doc. dr. sc. Martina Holenko Dlab održala je pozvano predavanje “Vizualizacije u planiranju i izvođenju aktivnosti učenja i poučavanja ” na stručno-znanstvenoj konferenciji u organizaciji Centra za obrazovanje nastavnika Filozofskog fakulteta u Zagrebu “Slikam znanje u glavi, metafore i mentalni modeli…”. Tijekom predavanja predstavila je rezultate istraživanja provedenih u okviru EduLab-a s naglaskom na vizualizacije kod obrazovnih igara i aktivnosti...
 • Posjeta EduLab-u u okviru dolazne Erasmus mobilnosti

  U okviru dolazne mobilnosti Erasmus osoblja, EduLab je posjetila dr. Tijana Ilić sa Fakulteta za menadžment i inženjerstvo Sveučilišta u Novoj Gorici iz Slovenije s ciljem stručnog usavršavanja. Dr. Ilić na Fakultetu za menadžment i inženjerstvo vodi Laboratorij za otvoreno obrazovanje i koordinira proces e-učenja na master programu 'Liderstvo u otvorenom obrazovanju'. Tijekom posjeta se dr. Ilic upoznala s projektima...
 • Sudjelovanje na ICRESS 2023 konferenciji

  Ana Vrcelj, Martina Holenko Dlab i Nataša Hoić-Božić sudjelovale su na 5th International Conference on Research in Education and Social Sciences (ICRESS) koja se od 6. do. 9. srpnja 2023. održavala u Budimpešti, Mađarska. Doktorandica Ana Vrcelj prezentirala je zajednički rad „Attitudes of Secondary School Teachers Towards Gamification“, a doc. dr. sc. Martina Holenko Dlab svoj rad pod nazivom „Game Development-Based...
 • Pozvano predavanje i sudjelovanje na okruglom stolu na Danima e-učenja

  Na Danima e-učenja na Sveučilištu u Rijeci je 2. lipnja 2023. sudjelovao je vanjski član laboratorija doc. dr. sc. Marko Horvat koji je zaposlen na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Održao je predavanje “Mogućnosti, izazovi i etika korištenja umjetne inteligencije u visokom obrazovanju” te prezentirao aktualne izazove i mogućnosti primjene umjetne inteligencije za oblikovanje nastavnih procesa i budućih ishoda...
 • Održano gostujuće predavanje prof. dr. sc. Nataše Hoić-Božić o temi „Iskustva s e-učenjem na Sveučilištu u Rijeci“

  Naša redovita profesorica u trajnom zvanju i voditeljica Laboratorija za primjenu informacijskih tehnologija u obrazovanju (EduLab) Nataša Hoić-Božić održala je gostujuće predavanje na Rektoratu Univerziteta u Sarajevu o temi „Iskustva s e-učenjem na Sveučilištu u Rijeci“. Više informacija o predavanju možete pronaći na poveznici.
 • Prezentacija istraživanja na Danima e-učenja na Sveučilištu u Rijeci

  Na Danima e-učenja na Sveučilištu u Rijeci, koji su održani 1. i 2. lipnja 2023., doc. dr. sc. Martina Holenko Dlab prezentirala je primjer dobre prakse primjene igrifikacije u visokom obrazovanju. Izlaganjem pod nazivom Poticanje kontinuiranog učenja igrifikacijom na e-kolegiju “Operacijska istraživanja” predstavila je rezultate istraživanja uključivanja elemenata igre (digitalnih znački i ljestvice poretka) u aktivnosti e-kolegija.
 • Prof. dr. sc. Katerina Zdravkova posjetila EduLab

  Prof. dr. sc. Katerina Zdravkova, profesorica s Fakulteta za informatičke nauke i kompjutersko inženjerstvo Sveučilišta Sv. Ćirila i Metoda u Skoplju posjetila je Fakultet informatike i digitalnih tehnologija u petak 24.5.2023. godine. Na sastanku s voditeljicom Laboratorija za primjenu informacijskih tehnologija u obrazovanju prof. dr. sc. Natašom Hoić-Božić bilo je riječi o mogućnostima za unaprjeđenje suradnje u području znanstveno-istraživačkog rada EduLaba...
 • Objava rada u časopisu

  U veljači 2023. godine objavljen je rad pod nazivom „Use of Gamification in Primary and Secondary Education: A Systematic Literature Review“. Autori rada su Ana Vrcelj, prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić i doc. dr. sc. Martina Holenko Dlab. Rad je objavljen u International Journal of Educational Methodology koji je citiran u bazi Scopus. Sam rad može se preuzeti ovdje.
 • Započeo Erasmus+ projekt VirtualEdu

  Fakultet informatike i digitalnih tehnologija Sveučilišta u Rijeci (FIDIT) sudjeluje kao partner na projektu “Upskilling and certification scheme for virtual educators - VirtualEdu”. VirtualEdu je projekt sufinanciran Erasmus+ programom u okviru Ključne aktivnosti 2, Strateška partnerstva za područje visokog obrazovanja (KA220-HED). Koordinator projekta je West University of Timisoara (Rumunjska), a uz FIDIT su partneri i Polytechnic University of Timisoara (Rumunjska) te...
 • Objava rada u časopisu

  U studenom 2022. godine objavljen je rad pod nazivom „Key Characteristics of Digital Educational Games for Students with Intellectual Disabilities“. Autori rada su Kristian Stančin, prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić i izv. prof. dr. sc. Sanja Skočić Mihić. Rad je objavljen u Internetional Journal of Game-Based Learning koji je citiran u bazama Web of Science i Scopus.
 • Javno izlaganje o rezultatima istraživanja

  Doktorandica Marina Žunić održala je Javno izlaganje o rezultatima istraživanja u sklopu svog doktorskog studija na 1. znanstvenom skupu doktorskih studenata informatike – INFCON22 koje je održano 11.-12. studenog 2022. godine. Na skupu, Marina je održala prezentaciju pod nazivom „Primjena proširene stvarnosti u kombinaciji s igrom i igrifikacijom s ciljem razvoja računalnog razmišljanja u nižim razredima osnovne škole – pregled...
 • Javno izlaganje o rezultatima istraživanja

  Doktorandica Ana Vrcelj održala je Javno izlaganje o rezultatima istraživanja u sklopu svog doktorskog studija na 1. znanstvenom skupu doktorskih studenata informatike – INFCON22 koje je održano 11.-12. studenog 2022. godine. Na skupu, Ana je održala prezentaciju pod nazivom „Korištenje igrifikacije u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju“.
 • Sudjelovanje na EDULEARN22 konferenciji

  Ana Vrcelj, Martina Holenko Dlab i Nataša Hoić-Božić sudjelovale su na 14th Annual International Conference on Education and New Learning Technologies EDULEARN 22 konferenciji koje se od 4. do 6. srpnja 2022. održavala u Palma de Mallorci, Španjolska. Doktorandica Ana Vrcelj prezentirala je zajednički rad pod nazivom „Students' Acceptance of Gamification in Secondary School Computer Science Classes“.
 • Okrugli stol „Kako iskoristiti dosadašnje iskustvo za bolje obrazovanje sutra“

  U sklopu Dana e-učenja organiziran je okrugli stol „Kako iskoristiti dosadašnje iskustvo za bolje obrazovanje sutra“ kojeg je moderirala prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić, a panelisti su bili prof. dr. sc. Blaženka Divjak, Fakultet organizacije i informatike, Sveučilište u Zagrebu; prof. dr. sc. Marta Žuvić, Sveučilište u Rijeci; doc. dr. sc. Siniša Bogdan, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu,...
 • Predstavljanje sveučilišnog udžbenika

  Tijekom Dana e-učenja na Sveučilištu u Rijeci promoviran je sveučilišni udžbenik ”Uvod u e-učenje: obrazovni izazovi digitalnog doba” autorica prof. dr. Nataše Hoić-Božić i doc. dr. Martine Holenko Dlab. Uz tiskano izdanje objavljeno je i e-izdanje koje možete preuzeti u repozitoriju Dabar na sljedećoj poveznici.
 • Dani e-učenja na Sveučilištu u Rijeci

  Na Kampusu Sveučilišta u Rijeci održani su Dani e-učenja na Sveučilištu u Rijeci 28. i 29. lipnja 2022. godine u čijem su programu aktivno sudjelovali članovi EduLab-a. Prof. dr. Nataša Hoić-Božić je uz prorektoricu Sveučilišta za studije, studente i unaprjeđivanje kvalitete prof. dr. Martu Žuvić otvorila skup uvodnim izlaganjem o e-učenju na UNIRI te moderirala okrugli stol „Kako iskoristiti dosadašnje iskustvo...
 • Sudjelovanje na Moodlemoot Hrvatska

  Na Moodlemoot Hrvatska, koji je održan 6. lipnja 2022. online, sudjelovala je Martina Holenko Dlab te održala prezentaciju „Okvir za razvoj i procjenu kvalitete e-kolegija“. 12. Moodlemoot Hrvatska organizirao je Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu uz suradnju s Centrom za potporu e-učenju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 • Kvalifikacijski doktorski ispit

  14. travnja 2022. godine doktorandica Ana Vrcelj položila je kvalifikacijski doktorski ispit. U pristupnom radu „Korištenje igrifikacije u osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju: sustavni pregled literature“ izrađenom pod mentorstvom prof. dr. sc. Nataše Hoić-Božić i doc. dr. sc. Martine Holenko Dlab, prikazala je trenutni pregled područja doktorskog istraživanja.
 • Radionice na projektu STEM(AJMO)!

  Članice projektnog tima prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić i doc. dr. sc. Martina Holenko Dlab održale su 9. travnja 2022. godine radionice o razvoju algoritamskog i računalnog razmišljanja kroz igru za sudionike ESF projekta STEM(ajmo!) čiji je nositelj Centar tehničke kulture Rijeka.
 • Javna obrana teme doktorske disertacije

  U petak, 28. siječnja 2022. godine u 10:00 sati doktorand Kristian Stančin održao je Javnu obranu teme doktorske disertacije pod nazivom "Sustav za predlaganje digitalnih obrazovnih igara kao potpora planiranju odgojno-obrazovnih aktivnosti učenika s intelektualnim teškoćama" ("A system for recommending digital educational games as a support for planning educational activities for students with intellectual disabilities").
 • Javno izlaganje o rezultatima istraživanja

  Doktorand Kristian Stančin održao je Javno izlaganje o rezultatima istraživanja u sklopu svog doktorskog studija te na njemu izložio rezultate istraživanja na projektu te planove za buduća istraživanja koja idu u smjeru izrade sustava za predlaganje digitalnih obrazovnih igara kao potpora u planiranju odgojno-obrazovnog procesa učenika s intelektualnim teškoćama.
 • Drugo predstavljanje na skupu MIPRO 2021

  Doc. dr. sc. Jasminka Mezak održala je 29. rujna 2021. predavanje uživo na MIPRO 2021 – 44. međunarodnom skupu za informacijsku, komunikacijsku i elektroničku tehnologiju koji se održao u Opatiji kao hibridni skup pa se program odvijao fizički u Opatiji i u virtualnom okruženju putem platforme Zoom. Prezentirala je rad pod naslovom „Attitudes of Students, Future Teachers, to the Importance...
 • Predstavljanje na skupu MIPRO 2021

  Doktorandica Ana Vrcelj održala je 27. rujna 2021. online predavanje na MIPRO 2021 - 44. međunarodnom skupu za informacijsku, komunikacijsku i elektroničku tehnologiju koji se održao u Opatiji kao hibridni skup pa se program odvijao fizički u Opatiji te u virtualnom okruženju putem platforme Zoom. Doktorandica je prezentirala rad pod naslovom „Using Digital Tools for Gamification in Schools“ u sekciji...
 • Sudjelovanje na ECGBL 2021 konferenciji

  Doktorand i član projektnog tima Kristian Stančin sudjelovao je na konferenciji „European Conference on Games Based Learning” (ECGBL 2021) koja se održavala 23.-24. rujna 2021. godine preko Zoom platforme u organizaciji Sveučilišta u Brightonu. Na konferenciji prezentiran je poster pod nazivom “ Digital games for acquiring everyday life skills for students with intellectual disabilities ”. Koautori postera, ali i pripadajućeg rada su prof....
 • Pozvano predavanje na konferenciji SLET-2021

  I ove godine članovi projekta su sudjelovali na konferenciji „International Scientific Conference on Innovative Approaches to the Application of Digital Technologies in Education“ (SLET-2021). Dr. sc. Martina Holenko Dlab je održala pozvano predavanje  naziva „Using digital tools and gamification to improve e-course“. Konferencija je održana u hibridnom obliku 20. i 21.5.2021. Online predavanja su održana koristeći alat BigBlueButton.
 • Sudjelovanje na webinaru

  Na nacionalnom webinaru „Okruženje za učenje, suradnja s obitelji i zajednicom u nastavi informatike / računalstva u izvanrednim okolnostima“ koji je održan 23. veljače 2021. sudjelovala je i Ivona Franković te održala prezentaciju „Primjena arkadnih igara u nastavi“. Webinar je organizirala Agencija za odgoj i obrazovanje putem platforme Zoom, a uz predstavnike Agencije, prezentaciji je prisustvovalo više od 500 učitelja...
 • Sudjelovanje na webinaru

  Na nacionalnom webinaru „Učenje i poučavanje u nastavi informatike/računalstva i tehničke kulture u izvanrednim okolnostima“ koji je održan 7. siječnja 2021. sudjelovala je i Martina Holenko Dlab te održala prezentaciju „Poučavanje programiranja u izvanrednim okolnostima“. Webinar je organizirala Agencija za odgoj i obrazovanje putem platforme Zoom, a uz predstavnike Agencije, prezentaciji je prisustvovalo više...
 • Pozvano predavanje na konferenciji SLET-2020

  Voditeljica projekta prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić i doktorand Kristian Stančin sudjelovali su kao gosti predavači na online konferenciji „International Scientific Conference on Innovative Approaches to the Application of Digital Technologies in Education“ (SLET-2020). Konferencija je održana 12. studenog 2020. godine preko platforme Zoom. Na konferenciji održali su pozvano predavanje pod nazivom „ The importance of using digital games for...
 • Sudjelovanje na konferenciji ICERI2020

  Doktorandica Marina Žunić sudjelovala je na online konferenciji  „The 10th International Conference on Education, Research and Innovation” (ICERI 2020). Konferencija je održana u virtualnom okruženju 9. i 10. studenog 2020. godine. Na konferenciji je Marina Žunić predstavila rad pod nazivom “ A Tool for Computer-Supported Development of Learning Scenarios ” napisan u koautorstvu s Martinom Holenko Dlab.
 • Promocija projekta CODING4GIRLS

  Multiplicirajući događaj za promociju projekta CODING4GIRLS je održan 26. listopada 2020. na Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci. Članice projektnog tima prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić i doc. dr. sc. Martina Holenko Dlab su predstavile ciljeve i zadatke projekta, provedene aktivnosti i postignute rezultate. Među rezultatima projekta su i scenariji učenja i poučavanja koji omogućuju učenje programiranja i razvoj računalnog...
 • Sudjelovanje na interdisciplinarnoj znanstvenoj konferenciji „COVID-19 Messages“

  Voditeljica projekta prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić,  predsjednica Povjerenstva za online učenje Sveučilišta u Rijeci, sudjelovala je na interdisciplinarnoj znanstvenoj konferenciji „COVID-19 Messages: O pandemiji iz pet perspektiva“ organiziranoj na Sveučilištu u Rijeci te je na drugom dijelu konferencije  „Higher Education in COVID-19 Crisis: Challenges and Opportunities“ 6.10.2020. održala izlaganje „E-Learning at the University of Rijeka – Potentials of the COVID-19 crisis“ te sudjelovala u panel...
Scroll to top