Promocija doktora znanosti

U sklopu 51. Diesa Academicusa u petak, 24. svibnja 2024. na sveučilišnom je Kampusu održana 92. po redu svečana promocija doktora i doktorica znanosti. Rektorica Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija promovirala je 78 doktora i doktorica znanosti među kojima su i 3 doktora znanosti s Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija, Laboratorija za primjenu informacijskih tehnologija u obrazovanju: Gordan Đurović, Kristian Stančin i Krešo Tomljenović.

Doktorand mr. sc. Gordan Đurović  obranio je svoju doktorsku disertaciju pod naslovom „Model vrednovanja ishoda učenja u STEM području zasnovan na principima obrazovnih sustava preporučivanja“, izrađenu pod mentorstvom prof. dr. sc. Nataše Hoić-Božić i komentorstvom izv. prof. dr. sc. Martine Holenko Dlab.

Doktorand Kristian Stančin obranio je svoju doktorsku disertaciju pod naslovom “Sustav za predlaganje digitalnih obrazovnih igara kao potpora planiranju odgojno-obrazovnih aktivnosti učenika s intelektualnim teškoćama”, izrađenu pod mentorstvom prof. dr. sc. Nataše Hoić-Božić i komentorstvom prof. dr. sc. Sanje Skočić Mihić s Učiteljskog fakulteta, UNIRI.

Doktorand  Krešo Tomljenović obranio je svoju doktorsku disertaciju pod naslovom „Razvoj modela sustavske dinamike za planiranje ljudskih potencijala u odgoju i obrazovanju“ izrađenu pod mentorstvom prof. dr. sc. Vatroslava Zovka s Učiteljskog fakulteta, UNIZG i komentorstvom izv. prof. dr. sc. Martine Holenko Dlab.

Promocija doktora znanosti
Scroll to top