EduLab

Predavanje na AZOO stručnom skupu

Na međužupanijskom stručnom skupu „Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita za učitelje/nastavnike pripravnike informatike/računalstva osnovnih i srednjih škola i učitelje tehničke kulture osnovnih škola Primorsko-goranske, Ličko-senjske, Zadarske i Istarske županije“ održanom 29. rujna 2023. na FIDIT-u u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić i doc. dr. sc. Martina Holenko Dlab […]

Sudjelovanje na IEEE LWMOOCS 2023 konferenciji

Prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić sudjelovala je na 9th IEEE Learning with Massive Open Online Courses 2023 – IEEE LWMOOCS 2023 konferenciji koja se od 11. do 13. listopada održavala na MIT, Cambridge, USA. Prezentirala je rad „Experiences With the Integration of MOOCs Into Online Courses Through E-Tivity“ izrađen u koautorstvu s doc. dr. sc. […]

Predavanje o igrifikaciji nastavnicima informatike u gimnazijama i u strukovnim školama PGŽ

Doktorandica Ana Vrcelj, prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić te doc. dr. sc. Martina Holenko Dlab prezentirale su mogućnosti primjene igrifikacije u srednjim školama na Županijskom stručnom vijeću nastavnika informatike u gimnazijama i u strukovnim školama Primorsko-goranske županije. Tijekom predavanja “Primjena igrifikacije u srednjim školama” predstavile su ovaj inovativni pristup te alate kojima je igrifikaciju moguće […]

Scroll to top