EduLab

Predavanje na AZOO stručnom skupu

Na međužupanijskom stručnom skupu „Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita za učitelje/nastavnike pripravnike informatike/računalstva osnovnih i srednjih škola i učitelje tehničke kulture osnovnih škola Primorsko-goranske, Ličko-senjske, Zadarske i Istarske županije“ održanom 29. rujna 2023. na FIDIT-u u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić i doc. dr. sc. Martina Holenko Dlab […]

Sudjelovanje na IEEE LWMOOCS 2023 konferenciji

Prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić sudjelovala je na 9th IEEE Learning with Massive Open Online Courses 2023 – IEEE LWMOOCS 2023 konferenciji koja se od 11. do 13. listopada održavala na MIT, Cambridge, USA. Prezentirala je rad „Experiences With the Integration of MOOCs Into Online Courses Through E-Tivity“ izrađen u koautorstvu s doc. dr. sc. […]

Predavanje o igrifikaciji nastavnicima informatike u gimnazijama i u strukovnim školama PGŽ

Doktorandica Ana Vrcelj, prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić te doc. dr. sc. Martina Holenko Dlab prezentirale su mogućnosti primjene igrifikacije u srednjim školama na Županijskom stručnom vijeću nastavnika informatike u gimnazijama i u strukovnim školama Primorsko-goranske županije. Tijekom predavanja “Primjena igrifikacije u srednjim školama” predstavile su ovaj inovativni pristup te alate kojima je igrifikaciju moguće […]

Radionica o vrednovanju u online okruženju na Ekonomskom fakultetu

Izv. prof. dr. sc. Martina Holenko Dlab održala je radionicu pod nazivom „Vrednovanje ishoda učenja u online okruženju“ za nastavnike Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Na radionici su prezentirane metode za provođenje vrednovanja ishoda učenja u online okruženju, primjeri aktivnosti vrednovanja u online okruženju te dane smjernice polaznicima za osmišljavanje vlastitih aktivnosti i kriterija vrednovanja. […]

Sudjelovanje u aktivnostima projekta SciMaG u Sloveniji

Izv. prof dr. sc. Martina Holenko Dlab je sudjelovala na drugom projektnom sastanku projekta SciMaG i aktivnostima učenja i poučavanja i edukacija od 5. do 7. veljače 2024. Tema aktivnosti učenja i poučavanja bila je Koncepti praga. Održane su prezentacije kako bi se sudionici upoznali s pojmom koncept praga i važnošću tih koncepata za različita […]

Sudjelovanje na Danima e-učenja na Sveučilištu u Rijeci

I ove su godine članovi EduLab-a aktivno sudjelovali na Danima e-učenja na Sveučilištu u Rijeci 29. veljače 2024. Tema ovogodišnjeg skupa je bila primjena virtualne i proširene stvarnosti u visokoškolskoj nastavi. Vanjski član laboratorija prof. dr. Ivica Botički s Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu održao je pozvano predavanje „Tehnološke inovacije i obrazovanje? Generativna […]

U Mariboru održan partnerski sastanak projekta VirtualEdu

Treći po redu partnerski sastanak projekta VirtualEdu kojemu je cilj uspostaviti sustav usavršavanja i certificiranja polaznika za edukaciju i rad na daljinu održan je 22. i 23. ožujka 2024. u Mariboru (Slovenija). Na sastanku je dan pregled do sada ostvarnih rezultata, a to su kartica vještina potrebnih za poučavanje i rad na daljinu, metodologija edukacije i […]

Radionice na Otvorenom danu

Tijekom Otvorenog dana 23. travnja 2024. godine koji se tradicionalno održava u tjednu Festivala znanosti, izv. prof. dr. sc. Martina Holenko Dlab je organizirala nekoliko radionica zajedničkog naziva „Učenje programiranja izradom interaktivnih prezentacija i igara“ na kojima su sudjelovali učenici OŠ Trsat, OŠ Vežica i OŠ Turnić sa svojim učiteljicama. U izvođenju radionica kojima je […]

Predavanje na ŽSV-u učitelja informatike u osnovnim školama

Dana 24. travnja 2024. izv. prof. dr. sc. Martina Holenko Dlab održala je prezentaciju na Županijskom stručnom vijeću za učitelje informatike Primorsko-goranske županije na temu Koncepti praga u nastavi informatike. Sudionici su upoznati s karakteristikama i primjerima koncepata praga u nastavi informatike. Radi se o zahtjevnim konceptima koje učenici moraju savladati kako bi napredovali u […]

Promocija doktora znanosti

U sklopu 51. Diesa Academicusa u petak, 24. svibnja 2024. na sveučilišnom je Kampusu održana 92. po redu svečana promocija doktora i doktorica znanosti. Rektorica Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija promovirala je 78 doktora i doktorica znanosti među kojima su i 3 doktora znanosti s Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija, Laboratorija […]

Scroll to top