Sudjelovanje u aktivnostima projekta SciMaG u Sloveniji

Izv. prof dr. sc. Martina Holenko Dlab je sudjelovala na drugom projektnom sastanku projekta SciMaG i aktivnostima učenja i poučavanja i edukacija od 5. do 7. veljače 2024. Tema aktivnosti učenja i poučavanja bila je Koncepti praga. Održane su prezentacije kako bi se sudionici upoznali s pojmom koncept praga i važnošću tih koncepata za različita područja uključujući i informatiku. Nakon toga su interdisciplinarni timovi radili na identifikaciji koncepata praga za različite razine obrazovanja.

Aktivnosti su održane na partnerskim institucijama u Sloveniji: Pedagoškom fakultetu Sveučilišta na Primorskem te OŠ Heroja Janeza Hribarja, Stari trg pri Ložu.

Istraživanje o konceptima praga će se nastaviti provoditi, a zatim osmisliti i izraditi obrazovne igre kojima će se omogućiti usvajanje koncepata praga.   

Sudjelovanje u aktivnostima projekta SciMaG u Sloveniji
Scroll to top