Radionica o vrednovanju u online okruženju na Ekonomskom fakultetu

Izv. prof. dr. sc. Martina Holenko Dlab održala je radionicu pod nazivom „Vrednovanje ishoda učenja u online okruženju“ za nastavnike Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Na radionici su prezentirane metode za provođenje vrednovanja ishoda učenja u online okruženju, primjeri aktivnosti vrednovanja u online okruženju te dane smjernice polaznicima za osmišljavanje vlastitih aktivnosti i kriterija vrednovanja. Radionica je održana 29. siječnja 2024. u prostorima Ekonomskog fakulteta.

Radionica o vrednovanju u online okruženju na Ekonomskom fakultetu
Scroll to top