Članovi laboratorija

prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić

Voditeljica laboratorija

 

FIDIT, Sveučilište u Rijeci

e-mail: natasah@inf.uniri.hr

doc. dr. sc. Martina Holenko Dlab

Članica

 

FIDIT, Sveučilište u Rijeci

e-mail: mholenko@inf.uniri.hr

Ivona Franković

Doktorandica

 

FIDIT, Sveučilište u Rijeci

e-mail: ifrankovic@inf.uniri.hr

Kristian Stančin

Doktorand

 

FIDIT, Sveučilište u Rijeci

e-mail: kristian.stancin@inf.uniri.hr

Marina Žunić

Doktorandica

 

FIDIT, Sveučilište u Rijeci

e-mail: marina.zunic@inf.uniri.hr

Gordan Đurović

Doktorand (vanjski)

 

Sveučilište u Rijeci

e-mail: gdurovic@uniri.hr

Ana Vrcelj

Doktorandica (vanjska)

 

Građevinska tehnička škola Rijeka

e-mail: anavrcelj51@gmail.com

doc. dr. sc. Jasminka Mezak

Vanjska suradnica

 

Učiteljski fakultet u Rijeci

e-mail: jasminka.mezak@uniri.hr

prof. dr. sc. Jože Rugelj

Vanjski suradnik

 

Sveučilište u Ljubljani

e-mail: joze.rugelj@pef.uni-lj.si

prof. dr. sc. Vedran Mornar

Vanjski suradnik

 

FER, Sveučilište u Zagrebu

e-mail: vedran.mornar@fer.hr

prof. dr. sc. Ivica Botički

Vanjski suradnik

 

FER, Sveučilište u Zagrebu

e-mail: ivica.boticki@fer.hr

doc. dr. sc. Tomislav Jagušt

Vanjski suradnik

 

FER, Sveučilište u Zagrebu

e-mail: tomislav.jagust@fer.hr

doc. dr. sc. Marko Horvat

Vanjski suradnik

 

FER, Sveučilište u Zagrebu

e-mail: marko.horvat3@fer.hr

Scroll to top