Obranjena doktorska disertacija

U petak, 15. prosinca 2023. godine, asistent i doktorand Kristian Stančin uspješno je obranio svoju doktorsku disertaciju pod naslovom “Sustav za predlaganje digitalnih obrazovnih igara kao potpora planiranju odgojno-obrazovnih aktivnosti učenika s intelektualnim teškoćama”, izrađenu pod mentorstvom prof. dr. sc. Nataše Hoić-Božić s Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija, UNIRI i komentorstvom prof. dr. sc. Sanje Skočić Mihić s Učiteljskog fakulteta, UNIRI.

Doktorska je disertacija obranjena pred povjerenstvom u sastavu:

  1. doc. dr. sc. Martina Holenko Dlab, Fakultet informatike i digitalnih tehnologija, Sveučilište u Rijeci, predsjednica
  2. izv. prof. dr. sc. Božidar Kovačić, Fakultet informatike i digitalnih tehnologija, Sveučilište u Rijeci, član
  3. prof. dr. sc. Jože Rugelj, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, vanjski član.

Obrana doktorske disertacije bila je prilika za Kristiana da podijeli svoje znanje, iskustvo i stručnost s akademskom zajednicom, a njegovo istraživanje predstavlja važan korak prema unapređenju obrazovnih praksi i pruža inovativna rješenja za podršku učenicima s intelektualnim teškoćama.

Obranjena doktorska disertacija
Scroll to top