Inkluzivno obrazovanje

Sudjelovanje na konferenciji INTED2019

Doktorand Kristian Stančin sudjelovao je na konferenciji 13th annual International Technology, Education and Development Conference (INTED) koja je održana u Valenciji, Španjolska od 11. do 13. ožujka 2019. godine. Prezentirao je znanstveni rad pod nazivom “The use of information and communication technology in upbringing and education of students with intellectual disabilities” napisan u koautorstvu s […]

Pozvano predavanje na konferenciji SLET-2020

Voditeljica projekta prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić i doktorand Kristian Stančin sudjelovali su kao gosti predavači na online konferenciji „International Scientific Conference on Innovative Approaches to the Application of Digital Technologies in Education“ (SLET-2020). Konferencija je održana 12. studenog 2020. godine preko platforme Zoom. Na konferenciji održali su pozvano predavanje pod nazivom „ The importance […]

Sudjelovanje na ECGBL 2021 konferenciji

Doktorand i član projektnog tima Kristian Stančin sudjelovao je na konferenciji „European Conference on Games Based Learning” (ECGBL 2021) koja se održavala 23.-24. rujna 2021. godine preko Zoom platforme u organizaciji Sveučilišta u Brightonu. Na konferenciji prezentiran je poster pod nazivom “ Digital games for acquiring everyday life skills for students with intellectual disabilities ”. […]

Javno izlaganje o rezultatima istraživanja

Doktorand Kristian Stančin održao je Javno izlaganje o rezultatima istraživanja u sklopu svog doktorskog studija te na njemu izložio rezultate istraživanja na projektu te planove za buduća istraživanja koja idu u smjeru izrade sustava za predlaganje digitalnih obrazovnih igara kao potpora u planiranju odgojno-obrazovnog procesa učenika s intelektualnim teškoćama.

Javna obrana teme doktorske disertacije

U petak, 28. siječnja 2022. godine u 10:00 sati doktorand Kristian Stančin održao je Javnu obranu teme doktorske disertacije pod nazivom “Sustav za predlaganje digitalnih obrazovnih igara kao potpora planiranju odgojno-obrazovnih aktivnosti učenika s intelektualnim teškoćama” (“A system for recommending digital educational games as a support for planning educational activities for students with intellectual disabilities”).

Objava rada u časopisu

U studenom 2022. godine objavljen je rad pod nazivom „Key Characteristics of Digital Educational Games for Students with Intellectual Disabilities“. Autori rada su Kristian Stančin, prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić i izv. prof. dr. sc. Sanja Skočić Mihić. Rad je objavljen u Internetional Journal of Game-Based Learning koji je citiran u bazama Web of Science […]

Sudjelovanje na ŽSV edukacijskih rehabilitatora PGŽ

Dana 29.8.2023. godine doktorand Kristian Stančin predstavio je u Centru za odgoj i obrazovanje Rijeka svoj prototip sustava za predlaganje digitalnih obrazovnih igara za učenike s intelektualnim teškoćama kojeg izrađuje u sklopu doktorske disertacije na Županijskom stručnom vijeću edukacijskih rehabilitatora – učitelja osnovnih škola Primorsko-goranske županije.

Obranjena doktorska disertacija

U petak, 15. prosinca 2023. godine, asistent i doktorand Kristian Stančin uspješno je obranio svoju doktorsku disertaciju pod naslovom “Sustav za predlaganje digitalnih obrazovnih igara kao potpora planiranju odgojno-obrazovnih aktivnosti učenika s intelektualnim teškoćama”, izrađenu pod mentorstvom prof. dr. sc. Nataše Hoić-Božić s Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija, UNIRI i komentorstvom prof. dr. sc. Sanje […]

Scroll to top