Javno izlaganje o rezultatima istraživanja

Doktorand Kristian Stančin održao je Javno izlaganje o rezultatima istraživanja u sklopu svog doktorskog studija te na njemu izložio rezultate istraživanja na projektu te planove za buduća istraživanja koja idu u smjeru izrade sustava za predlaganje digitalnih obrazovnih igara kao potpora u planiranju odgojno-obrazovnog procesa učenika s intelektualnim teškoćama.

Javno izlaganje o rezultatima istraživanja
Scroll to top