Drugo predstavljanje na skupu MIPRO 2021

Doc. dr. sc. Jasminka Mezak održala je 29. rujna 2021. predavanje uživo na MIPRO 2021 – 44. međunarodnom skupu za informacijsku, komunikacijsku i elektroničku tehnologiju koji se održao u Opatiji kao hibridni skup pa se program odvijao fizički u Opatiji i u virtualnom okruženju putem platforme Zoom. Prezentirala je rad pod naslovom „Attitudes of Students, Future Teachers, to the Importance of Using Media in Teaching“ u sekciji „CE – Računala u obrazovanju“ u koautorstvu s izv. prof. dr. sc. Petrom Pejić Papak.

Drugo predstavljanje na skupu MIPRO 2021
Scroll to top