Predstavljanje na skupu MIPRO 2021

Doktorandica Ana Vrcelj održala je 27. rujna 2021. online predavanje na MIPRO 2021 – 44. međunarodnom skupu za informacijsku, komunikacijsku i elektroničku tehnologiju koji se održao u Opatiji kao hibridni skup pa se program odvijao fizički u Opatiji te u virtualnom okruženju putem platforme Zoom. Doktorandica je prezentirala rad pod naslovom „Using Digital Tools for Gamification in Schools“ u sekciji „CE – Računala u obrazovanju“ u koautorstvu s prof. dr. sc. Natašom Hoić-Božić i doc. dr. sc. Martinom Holenko Dlab.

Predstavljanje na skupu MIPRO 2021
Scroll to top