Sudjelovanje na konferenciji INTED2019

Doktorand Kristian Stančin sudjelovao je na konferenciji 13th annual International Technology, Education and Development Conference (INTED) koja je održana u Valenciji, Španjolska od 11. do 13. ožujka 2019. godine. Prezentirao je znanstveni rad pod nazivom “The use of information and communication technology in upbringing and education of students with intellectual disabilities” napisan u koautorstvu s prof. dr. sc. Natašom Hoić-Božić, voditeljicom projekta.

Sudjelovanje na konferenciji INTED2019
Scroll to top