Predavanje o igrifikaciji nastavnicima informatike u gimnazijama i u strukovnim školama PGŽ

Doktorandica Ana Vrcelj, prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić te doc. dr. sc. Martina Holenko Dlab prezentirale su mogućnosti primjene igrifikacije u srednjim školama na Županijskom stručnom vijeću nastavnika informatike u gimnazijama i u strukovnim školama Primorsko-goranske županije.

Tijekom predavanja “Primjena igrifikacije u srednjim školama” predstavile su ovaj inovativni pristup te alate kojima je igrifikaciju moguće primijeniti u nastavi, a zatim i rezultate istraživanja u području igrifikacije koja su provedena u okviru EduLab-a. Naglasak je bio na istraživanjima kojima su ispitani stavovi srednjoškolskih nastavnika i učenika o igrifikaciji.

Predavanje je održano 7. studenog 2023. godine na Fakultetu informatike i digitalnih tehnologija, a prisustvovalo mu je 40-tak nastavnika informatike iz gimnazija i strukovnih škola.

Predavanje o igrifikaciji nastavnicima informatike u gimnazijama i u strukovnim školama PGŽ
Scroll to top