Predavanje na ŽSV-u učitelja informatike u osnovnim školama

Dana 24. travnja 2024. izv. prof. dr. sc. Martina Holenko Dlab održala je prezentaciju na Županijskom stručnom vijeću za učitelje informatike Primorsko-goranske županije na temu Koncepti praga u nastavi informatike. Sudionici su upoznati s karakteristikama i primjerima koncepata praga u nastavi informatike. Radi se o zahtjevnim konceptima koje učenici moraju savladati kako bi napredovali u učenju složenijih tema te je stoga potrebno za poučavanje tih koncepata odabrati odgovarajuće strategije i metode.

Nakon prezentacije, učitelji su kroz raspravu u grupama identificirali niz zahtjevnih koncepata iz informatike koji se prema njihovom iskustvu iz prakse mogu smatrati konceptima praga. U održavanju prezentacije sudjelovala je i studentica nastavničkog smjera diplomskog studija Informatike, Gabrijela Jakovac.

U okviru ovog predavanja Martina Holenko Dlab je predstavila i ostale aktivnosti EduLaba – Laboratorija za primjenu informacijskih tehnologija u obrazovanju.

Predavanje na ŽSV-u učitelja informatike u osnovnim školama
Scroll to top