Sudjelovanje na konferenciji MIPRO 2024

Izv. prof. dr. sc. Martina Holenko Dlab, dr. sc. Gordan Đurović i doktorand Ivan Tudor sudjelovali su na konferenciji MIPRO 2024 koja je održana od 20. do 24. svibnja u Opatiji.

Ivan Tudor prezentirao je rad “Learner Personas in Technology-Enhanced Learning” napisan u okviru UNIRI potpore “Podrška personaliziranom učenju u STEM području temeljena na obrazovnim personama i preporukama” u koautorstvu s Martinom Holenko Dlab i Gordanom Đurovićem.

Martina Holenko Dlab je prezentirala rad „Jačanje kompetencija za edukaciju na daljinu: projekt VirtualEdu“.

Sudjelovanje na konferenciji MIPRO 2024
Scroll to top