Predstavljanje rezultata istraživanja na konferenciji MIPRO2019

Članica projektnog tima Jasminka Mezak sudjelovala je na međunarodnoj konferenciji MIPRO 2019 – 42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics. Prezentirala je rad “Problem Based Learning for Primary School Junior Grade Students Using Digital Tools”. Konferencija je održana od 20.- 24. 5. 2019. u Opatiji.

U radu se analiziraju stavovi učitelja prema osmišljavanju aktivnosti problemskog učenja (eng. problem based learning, PBL) uz pomoć digitalnih alata. Analizirani su stavovi nastavnika razredne nastave koji su za svoje učenike pripremili logičke zadatke koristeći digitalne alate te osmišljene aktivnosti proveli u nastavi.

Predstavljanje rezultata istraživanja na konferenciji MIPRO2019
Scroll to top