Prezentacija istraživanja na Danima e-učenja na Sveučilištu u Rijeci

Na Danima e-učenja na Sveučilištu u Rijeci, koji su održani 1. i 2. lipnja 2023., doc. dr. sc. Martina Holenko Dlab prezentirala je primjer dobre prakse primjene igrifikacije u visokom obrazovanju. Izlaganjem pod nazivom Poticanje kontinuiranog učenja igrifikacijom na e-kolegiju “Operacijska istraživanja” predstavila je rezultate istraživanja uključivanja elemenata igre (digitalnih znački i ljestvice poretka) u aktivnosti e-kolegija.

Prezentacija istraživanja na Danima e-učenja na Sveučilištu u Rijeci
Scroll to top