Objava rada u časopisu

U veljači 2023. godine objavljen je rad pod nazivom „Use of Gamification in Primary and Secondary Education: A Systematic Literature Review“. Autori rada su Ana Vrcelj, prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić i doc. dr. sc. Martina Holenko Dlab. Rad je objavljen u International Journal of Educational Methodology koji je citiran u bazi Scopus. Sam rad može se preuzeti ovdje.

Objava rada u časopisu
Scroll to top