Sudjelovanje na MCCSIS 2020 konferenciji

Članica projektnog tima Ivona Franković sudjelovala je na online konferenciji „14th International Conference on e-Learning” u sklopu konferencije „Multi Conference on Computer Science and Information Systems” (MCCSIS 2020) koja se održala 21.- 25. srpnja 2020. godine. Doktorandica Ivona Franković prezentirala je virtualno putem Zoom platforme rad pod nazivom “Teaching Programming Skills to Girls”. Koautori su prof. dr. sc.  Nataša Hoić-Božić, doc. dr. sc. Martina Holenko Dlab i izv. prof. dr. sc. Marina Ivašić-Kos.

Sudjelovanje na MCCSIS 2020 konferenciji
Scroll to top