Obranjena doktorska disertacija

U petak, 12. travnja 2024. godine, doktorand mr. sc. Gordan Đurović  obranio je svoju doktorsku disertaciju pod naslovom „Model vrednovanja ishoda učenja u STEM području zasnovan na principima obrazovnih sustava preporučivanja“ (Model of Learning Outcomes Evaluation in STEM Based on the Principles of Educational Recommender Systems), izrađenu pod mentorstvom prof. dr. sc. Nataše Hoić-Božić i komentorstvom izv. prof. dr. sc. Martine Holenko Dlab.

U doktorskoj disertaciji predstavljeni su rezultati istraživanja s ciljem razvoja modela sustava koji omogućuje povećanje motivacije studenata i uspješnije usvajanje ishoda učenja određivanjem različitih vrsta preporuka.

Doktorska je disertacija obranjena pred povjerenstvom u sastavu:

prof. dr. sc. Ana Meštrović, Fakultet informatike i digitalnih tehnologija, Sveučilište u Rijeci, predsjednica,

prof. dr. sc. Božidar Kovačić, Fakultet informatike i digitalnih tehnologija, Sveučilište u Rijeci, član,

prof. dr. sc. Vedran Mornar, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu, vanjski član.

Obranjena doktorska disertacija
Scroll to top